Diagnosticarea şi reparaţia sistemului pneumatic

Diagnosticarea şi reparaţia sistemului pneumaticEchipamentul autocamioanelor moderne include instalaţii şi mecanisme, acţionate cu ajutorul aerului comprimat. Funcţionarea lor este asigurată de componentele sistemului pneumatic – clapete şi robinete, ce dirijează frînele, cutia de viteze sau cutia de viteze automată, suspensia camionului, suspensia cabinei, scaunului şi alte sisteme auxiliare, capabile să faciliteze lucrul conducătorului.

Deservirea tehnică a sistemelor pneumatice are o importanţă vitală pentru funcţionarea optimală a sistemului de frînare şi a suspensiei pneumatice a autocamionului şi remorcii.

Cauzele de bază ale defectării sistemelor pneumatice:   

  • Condiţiile climaterice dificile
  • Ieşirea din funcţiune a blocurilor de comandă, în urma pătrunderii umezelii la suprafaţa lor
  • Pătrunderea lichidului în sistemul pneumatic
  • Diferite tipuri de defecţiuni mecanice

Asupra uzurii rapide şi defectării sistemului pneumatic de asemenea poate avea influenţă şi exploatarea incorectă,  schimbarea tardivă a consumabilelor, precum şi efectuarea rară a diagnosticării şi profilaxiei sistemului.

Mecanicii auto profesionişti ai centrului nostru tehnic «AVTOMASTER» cu ajutorul instrumentelor speciale şi echipamentului vor înlătura scurgerea aerului, vor realiza diagnosticarea, reparaţia ori schimbarea principalelor elemente ale sistemului pneumatic al autocamionului Dumneavoastră.

La noi puteţi primi întotdeauna orice consultaţie privind exploatarea, deservirea tehnică şi reparaţia sistemelor de aer (pneumatice) a autocamioanelor.

lucrările executate la reparaţia sistemului pneumatic:
  • Diagnosticarea robinetelor pneumatice

CONTACTARE SAU ÎNSCRIERE LA REPARAŢIE