Reparaţia si deservirea furgoanelor

Ремонт фургонов

Necesitatea reparaţiei furgoanelor la proprietarii de autocamioane poate surveni din diferite motive. De regulă acestea sunt defecţiunile, provocate prin acţiunea mecanică în urma accidentelor, exploatării incorecte sau influenţei altor factori externi. Restabilirea construcţiei furgonului reprezintă în sine un proces tehnic complicat, care necesită adresarea la un centru tehnic, la specialişti ce posedă cunoştinţe şi echipament.

În practică se disting cîteva motive de bază ale incapacităţii de lucru a furgoanelor, anume deteriorările mecanice, coroziunea firească, defectarea echipamentului, uşilor, trapelor, elementelor de închidere şi deteriorarea acoperirii cu lac.

Reparaţia profesională a furgoanelor la centrul tehnic  

În dependenţă de tipul defecţiunii, reparaţia furgoanelor se împarte în următoarele categorii:

  • reparaţia sub-cadrului sau bazei portante;
  • reparaţia construcţiei caroseriei;
  • reparaţia rampei din spate, inclusiv a uşilor şi porţilor pivotante.

Defecţiunile bazei portante  

Deteriorarea sub-cadrului se consideră una din cauzele răspîndite de vizitare a Staţiei Tehnice de Deservire. Furgonul poate avea deformarea amplificatorilor poziţionaţi transversal, ceea ce duce la atîrnarea caroseriei, dificultăţi la închiderea obturatoarelor, fisuri în lonjeroane şi asamblări. În rezultat apare balansarea furgonului, creşterea riscului dezunirii caroseriei de sub-cadru la transportarea încărcăturii.

Defecţiunile construcţiei caroseriei  

În această categorie de defecţiuni prevalează deteriorările mecanice, cauzate prin deformare şi uzură. Acestea pot fi zgîrieturi mari de la crengile copacilor, umflarea pereţilor laterali, păliturile de obiecte tari, extruziunea părţii anterioare a caroseriei,  coroziunea carcasei şi colţurilor. De regulă restabilirea geometriei caroseriei se realizează cu ajutorul schimbării panourilor sandwich sau instalării colţurilor de fixare.

Defecţiunile rampei din spate şi porţilor pivotante  

Printre deteriorările tipice ale părţii din spate a furgonului se referă deformarea caroseriei şi apariţia fisurilor, cauzate de pălituri, învechirea firească şi de procesele corozive. De respectarea geometriei părţii posterioare depinde capacitatea de deschidere şi închidere a porţilor pivotante. Printre defecţiunile obturatoarelor se remarcă uzura fizică a furniturii, etanşărilor de cauciuc, leziunile mecanice şi coroziunea.

Autoservice-ul nostru propune reparaţia profesională a furgoanelor pentru mărfuri industriale şi izometrice, fabricate din panouri sandwich.

CONTACTARE SAU ÎNSCRIERE LA REPARAŢIE