Reparația reductorului

Reparația reductorului

ReductorÎn virtutea specificului de exploatare, reductorul punţii unui autocamion suportă sarcini foarte mari în timpul lucrului. Deservirea corectă şi reglarea prelungesc cu mult termenul său de exploatare.

Defecţiunea reductorului poate fi depistată după următorii indici:

  • Zgomote străine în timpul lucrului reductorului
  • Formarea unui interstiţiu în tijă
  • Scurgerea uleiului
  • Condensarea garniturii de etanşare
  • Întreruperi în lucrul reductorului

Specialiştii companiei noastre realizează reparaţia şi reglarea reductorului punţii din spate la autocamioane şi anume:

  • Demontarea, curăţarea şi instalarea reductorului
  • Lucrări de reparaţie şi reglare
  • Schimbul consumabilelor şi pieselor
  • Schimbul garniturii de etanşare
  • Verificarea complexă a lucrului reductorului

La centrul tehnic «AVTOMASTER» Veţi primi o reparaţie executată calitativ în cei mai restrînşi termeni  şi la preţuri foarte atractive.

CONTACTARE SAU ÎNSCRIERE LA REPARAŢIE