DESERVIREA TEHNICĂ

Schimbarea uleiului motor

Fiecare automobil necesită deservire tehnică periodică, ceea ce asigură siguranţa conducătorului, persoanelor terţe şi încărcăturii, reduce cheltuielile de exploatare, creează condiţii confortabile pentru călătorii. Autocamioanele şi remorcile din cauza condiţiilor dificile de deplasare trebuie să viziteze mai des centrele de deservire, respectînd cu stricteţe intervalele de deservire recomandate de producător. Mai mult ca atît, la detectarea zgomotelor străine, schimbărilor în comportamentul maşinii, defectelor  din partea oricărui sistem, sunteţi obligaţi să vă adresaţi imediat cu aceste probleme la specialişti.

Staţia de deservire tehnică a autocamioanelor

O deservire tehnică calificată poate fi primită doar în condiţiile unei Staţii de Deservire Tehnică, unde există echipament modern şi meşteri profesionişti cu experienţă suficientă. Producătorul recomandă desfăşurarea Deservirii Tehnice conform intervalelor stabilite, care se exprimă prin kilometrii parcurşi sau prin numărul lunilor, în dependenţă de ceea ce va surveni mai devreme. La ignorarea recomandărilor, proprietarul riscă nişte cheltuieli suplimentare, dar şi pierderea garanţiei.

Nu trebuie să neglijaţi cu starea tehnică chiar şi după expirarea termenului de garanţie, este mai bine întotdeauna să vă adresaţi la timp la un centru profesional autorizat de deservire, decît să daţi bani unor antreprenori neverificaţi, care nu oferă garanţia cuvenită  la piesele de schimb şi la lucrări. În lista serviciilor Staţiei de Deservire Tehnică intră următoarele tipuri de lucrări:

  • reparaţia şi deservirea suspensiei;
  • reparaţia şi deservirea sistemului de frînare;
  • reparaţia şi deservirea motorului, sistemelor sale separate;
  • reparaţia şi deservirea cutiei de viteze;
  • reparaţia şi deservirea reductoarelor;
  • reparaţia şi deservirea sistemelor de alimentare.

Compania noastră propune un spectru întreg de servicii profesioniste privind reparaţia şi deservirea autocamioanelor. Noi avem o experienţă mare de succes în sfera deservirii transportului, dispunem de o bază tehnică vastă şi eficientă, precum şi de o echipă de meşteri calificaţi şi responsabili, ceea ce permite desfăşurarea reparaţiei la cel mai înalt nivel. Adresîndu-se la noi, la Staţia de Deservire Tehnică, proprietarii beneficiază de o deservire de calitate, reparaţie rapidă şi calitativă a autocamioanelor.

Ne străduim să aplicăm o abordare individuală în soluţionarea problemelor fiecărui client, oferind o calitate impecabilă, confirmată prin licenţele şi certificatele corespunzătoare, precum şi termenii restrînşi de executare a lucrărilor.

ÎNSCRIERE LA REPARAŢIE